Search

... en de mensen

Veranderingstraject

Het Comité van Ministers van de Taalunie bevestigde dat de Taalunie en de algemeen secretaris in onderling overleg hebben beslist om de samenwerking na het doorvoeren van een succesvolle reorganisatie van de beleidsorganisatie niet langer verder te zetten.

De Taalunie wenst de algemeen secretaris oprecht te bedanken voor het geleverde werk en de doorgedreven inspanningen om de reorganisatieoefening tot een goed einde te brengen en wenst de algemeen secretaris alle succes bij toekomstige uitdagingen.

Op 1 juli 2023 is er een algemeen secretaris ad interim aangesteld die als opdracht heeft om deze ingeslagen weg te volgen in afwachting van de aanstelling van een nieuwe algemeen secretaris.

Arbeidsvoorwaarden 

In 2022 werd samen met externe adviseurs in nauw overleg met de medewerkers van het Algemeen Secretariaat een nieuwe rechtspositieregeling ontwikkeld. Aan de hand van de kernwaarden kwaliteit, respect en verbondenheid – gekozen door de medewerkers van het Algemeen Secretariaat – is er in lijn met de nieuwe rechtspositieregeling in 2023 een nieuw HR-beleid opgesteld. We gaan voor een transparant, veilig en stimulerend werkklimaat, waarin de kernwaarden lading hebben gekregen door het gezamenlijke gesprek (teamdagen, clusteroverleggen, halfjaar- en jaargesprekken).

De afspraken van CAO Rijk leidden per 1 april 2023 tot een loonsverhoging van 3%.

Preventie 

Het mentale welzijn van de medewerkers stond ook in 2023 centraal. Voor enkele medewerkers die (langer) ziek waren, is in overleg met de arbodienst gepaste begeleiding verdergezet en afgerond. We hebben 2023 afgesloten zonder langdurig ziekteverzuim.

Digitalisering

Software blijft een belangrijke pijler in efficiënt samenwerken op afstand. In 2023 heeft de ICT-afdeling ingezet op efficiënte digitale communicatie. De basis is gelegd voor een nieuw intern communicatiemiddel dat de aansluiting tussen de medewerkers van het Algemeen Secretariaat verstevigt en ook de nieuwe medewerkers ondersteunt. In 2024 zullen we eraan werken dat dit zo optimaal mogelijk kan worden ingezet.

Personeel in cijfers:

medewerkers
0
Belgische nationaliteit
0
Nederlandse nationaliteit
0
Surinaamse nationaliteit
0
vrouwen
0
mannen
0
Spring naar de inhoud