Search

… en financiën

Een paar bijzonderheden in 2023: een betere controle op het beheer van reserves en vernieuwing van het meubilair in Brussel (omdat het pand energievriendelijk gemaakt werd, werd ook de binnenkant ergonomisch gemaakt zoals we vorig jaar in Den Haag hebben gedaan).

Verdere inzet op flexibiliteit

Vorig jaar werden de systemen vernieuwd met oog op transparantie. Er kan vanaf 2023 intern transparanter met de budgetten worden gewerkt en medewerkers kunnen nog beter een vinger aan de pols houden. We hebben de reserves op een andere manier beschikbaar gesteld aan de hand van een nieuw strategisch plan, zodat er in het begin van het nieuwe boekjaar flexibel ingezet kan worden op de actualiteit.

Verbouwing van het pand in Den Haag

Naar aanleiding van het fundament van onze rechtspositieregeling, namelijk modern en flexibel werkgeverschap, werd vorig jaar verdergewerkt in het gebouw in Den Haag aan ergonomische en flexibele werk- en vergaderplekken en focus op het welzijn van de medewerkers op de werkvloer. Deze verandering heeft in 2023 ook plaatsgevonden in het kantoor in Brussel.

Jaarrekening 2023

Wanneer de jaarrekening gepubliceerd wordt, zal je hier een link kunnen terugvinden.

Spring naar de inhoud